Nieuw sinds 25-11-2016:

Battle of the Beach wint WaterInnovatieprijs

Het project ‘Battle of the Beach’ van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en andere waterschappen, overheden en organisaties is in de prijzen gevallen! 17 november won het de Waterinnovatieprijs in de nieuwe categorie Waterbewustzijn.

De Battle of the Beach is het evenement van het jaar voor alle basisscholen van Nederland. Schoolkinderen bouwen in de zomer zandkastelen en dijken op het strand, vlakbij de zee. Zo kunnen ze zelf ervaren hoeveel werk het is om droge voeten te houden. Het zandkasteel dat het best het water tegenhoudt, wint de Battle of the Beach. Elk jaar doen steeds meer kinderen mee. Dit jaar waren het er maar liefst 1200. Klik op de foto als je hierover meer wilt weten of bekijk de promotiefilm https://youtu.be/rSMJiK1fy_w


Effecten van douchewarmtewisselaars

douchewarmtewisselaarIn 2014-2016 heeft een projectteam, afkomstig van de gemeente Amstelveen, DUWO, Ursem, Schouten Techniek, Dutch Solar Systems en Waternet, in Amsterdam onderzoek gedaan naar de effecten en het rendement van het gebruik van douchewarmtewisselaars. Het onderzoek werd gedaan via een praktijkopstelling en een proefopstelling.

In de praktijkopstelling zijn honderd douchewarmtewisselaars geïnstalleerd in een studentenflat, waarvan tien exemplaren werden gemonitord. Met een proefopstelling op een vestiging van Waternet werden de monitoringsresultaten gecontroleerd en onderbouwd.

De resultaten worden besproken in een afstudeerscriptie. Klik daarvoor op deze afbeelding.


Team Waternet runner-up van Amsterdam Circular Challenge 2016

Afgelopen zaterdag 8 oktober is Team Waternet uitgeroepen tot de runner-up van de Amsterdam Circular Challenge 2016.

Het team, bestaande uit Philippe Kock, Khymo Moestadja, Assia Haddou en Elin Baarda, heeft zelf een procedé ontwikkeld om uit papierpulp (cellulose) uit rioolwater een draad te maken, dat lijkt op een katoendraad en gebruikt kan worden voor het maken van kleding.

De Amsterdam Circular Challenge is een competitie tussen vier teams van young professionals en studenten om tot oplossingen te komen voor concrete circulaire vraagstukken van Amsterdamse organisaties. Klik op de foto hiernaast voor meer informatie.


Zelf de versheid van water meten

Met een slotbijeenkomst op 26 oktober in Pakhuis de Zwijger is het Amsterdamse onderzoeksproject “De versheid van water” beëindigd. Het project had drie doelstellingen:

In dit project onderzochten Amsterdammers de drinkwaterkwaliteit in hun eigen huis. Op de slotbijeenkomst werden de onderzoeksresultaten besproken. Klik op de foto hiernaast.


Nautonomous

routepuntenDrijfvuilvissen is arbeidsintensief werk, dat moet worden uitgevoerd in weer en wind. Daarom onderzoeken of we de Amsterdamse grachten kunnen schoonhouden met een onbemande drijfvuilvisboot.
Eind vorige week is de eerste volledig autonome testvaart van de Nautonomous succesvol uitgevoerd. Meer lezen? Klik op de foto hiernaast.


Producten uit biomassavlas-op-braakliggend-terrein-bij-aeb-en-rwzi-west

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Waterschap Amstel Gooi en Vecht/ Waternet oogsten jaarlijks 6000 ton droge stof waterplanten, riet en gras. Daarnaast hebben we ook veel slib en bagger. Dit “afval” willen we in samenwerking met de energie en grondstoffenfabriek gebruiken als nieuwe grondstof voor meubels, beschoeiingen, papier en veevoer.

Meer weten? Klik op de bijbehorende foto.

 


Rifkorven bij Vispassage Noorder IJplasrifkorven

Op 11 augustus 2016 plaatste het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), samen met Rijkswaterstaat tien rifkorven in de Noorder IJplas. De rifkorven zijn holle ballen van beton met gaten, waarin kleinere trekvissoorten en jonge vissen kunnen schuilen tegen roofvissen en visetende vogels.

Meer weten? Klik op de bijbehorende foto.


Nieuwe Sanitatie

EricMartinPhotography320Nieuwe Sanitatie is een nieuwe manier van omgaan met huishoudelijk afvalwater. Het is gericht op het maximaal (terug)winnen van energie (gas en warmte) en grondstoffen uit afvalwater en het minimaliseren van het drinkwatergebruik en van emissies naar het oppervlaktewater (met onder andere medicijnresten).

Door afvalwater uit het toilet (zwart water) apart te houden van het andere afvalwater uit de gootsteen, douche, (af)wasmachine (grijs water) kunnen we beide stromen veel efficiënter zuiveren. Dit noemen we Nieuwe Sanitatie. Het grootste voordeel is dat we bij Nieuwe Sanitatie ook de warmte kunnen terugwinnen, die nu nog verloren gaat met het wegspoelen van het warme water uit de douche en de (af)wasmachine. Klik voor meer informatie op de foto hiernaast.


Cellulose winnen uit afvalwater

Verderweg - lagerIn de zoektocht naar nieuwe zuiveringstechnieken werd vijftien jaar geleden op de rwzi Hilversum een trommelzeef toegepast om een proefinstallatie met een Membraan BioReactor (MBR) te beschermen. Die trommelzeef bleek een enorme hoeveelheid papier-maché te produceren. Nu, vijftien jaar later, is het hergebruik van grondstoffen bij waterschappen een drijfveer achter innovatie en staan we aan de vooravond van een grootschalige uitrol van het terugwinnen van cellulose op alle rwzi’s.

Begin 2011 werd op de rwzi Blaricum een fijnzeefinstallatie in bedrijf genomen, die door allerlei technische problemen in 2012 weer uit bedrijf werd  genomen. Eind februari 2016 is hij, met bepaalde aanpassingen, opnieuw in bedrijf genomen. Via een klik op de foto is meer informatie te vinden over deze cellulosewinning.


Zonne-energie op grote schaal

In 2012 startte Waternet met een aantal pilots om het gebruik van zonne-energie te testen op verschillende locaties. Als eerste werd in maart 2013 op de drinkwaterlocatie Leiduin een zonneweide gerealiseerd (530 panelen, 136 kilowattpiek). In het najaar van 2016 worden op de drinkwatervestiging Loenderveen, als laatste pilot, nog circa 380 zonnepanelen (circa 100 kWp) geplaatst op het dak van de snelfiltratie. Met de pilots is genoeg ervaring opgedaan om alle aspecten van het gebruik van zonnepanelen tegen elkaar af te wegen. Omdat de positieve ervaringen bij de pilots de doorslag gaven en omdat Waternet in 2020 klimaatneutraal wil opereren, is in 2016 een plan opgesteld voor een grootschalig gebruik van zonne-energie. In 2020 wil men 100.000 zonnepanelen hebben geplaatst. Klik op de foto voor meer informatie over de plannen.


Hergebruik van gebroken kalkpellets

Hardheidsreductie van drinkwater is een onderdeel van de bereiding van drinkwater. Zacht water leidt tot minder zeepverbruik bij de consument en tot minder kalkaanslag op verwarmingsapparaten. Om die reden onthardt Waternet het geleverde drinkwater. Ons drinkwater wordt onthard in pelletreactoren. Daarbij ontstaat een reststof in de vorm van kalkkorrels.

In het project “Met Hollands Calciet de markt op”, dat liep van 2012 tot medio 2015, is onderzocht of geproduceerde kalkpellets na het breken kunnen worden hergebruikt als entmateriaal (calciet) voor de ontharding. Om dit te onderzoeken is met een uitgebreide winter- en zomerproef met gebroken pellets vastgesteld dat het onthardingsproces hiermee even goed functioneert. Meer over het onderzoek is te vinden via een klik op de foto.


LIFE+-project en ecosysteemdiensten in de AWD

De Amsterdamse Waterleidingduinen is een prachtig en bijzonder natuurgebied. Het is onderdeel van Natura 2000, een netwerk van bijzondere natuurgebieden in Europa. Zo’n hoogwaardig natuurgebied heeft intensief beheer nodig, en dat kost geld. In juli 2012 heeft Europa een mooie LIFE+-subsidie toegekend aan beheerder Waternet. De provincie Noord-Holland levert ook een financiële bijdrage aan het project. Het netwerk van Natura 2000-gebieden vormt de kern van Europa ’s Groene infrastructuur.

Deze gebieden zijn niet alleen hotspots van biodiversiteit, maar leveren ook een heleboel ecosysteem­diensten, baten die een ecosysteem de mens oplevert. De EU is in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop Waternet in de AWD Natura 2000-doelstellingen voor het behoud en herstel van biodiversiteit combineert met ecosysteemdiensten. Klik op de foto voor meer informatie over dit onderwerp.


Watervertragende groenstrook in de Zuidas

impressie_zuidelijke_wandelweg

Groen in de openbare ruimte is niet alleen mooi en fris, het is misschien wel dé oplossing om droge voeten te houden in de stad.

De gemeente Amsterdam legt in samenwerking met Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de nieuwe Zuidas-woonwijk een zogenoemde watervertragende groenstrook aan, die regenwater tijdelijk opvangt. De watervertragende groenstrook combineert een hoogwaardige groenvoorziening met een vertraagde afvoer van hemelwater.

Meer over deze innovatieve oplossing is te vinden via een klik op de foto hiernaast.


Close-up van quaggamosselsWaterkwaliteitsverbetering met quaggamossels

In 2016 en 2017 wordt een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die moeten zorgen voor een duurzame verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie in de Sloterplas (Amsterdam). Het onderzoek richt zich op de rol van quaggamossels en onderwaterplanten.

Quaggamossels filteren het water schoon. Omdat deze exoot in de Sloterplas in groten getale aanwezig is, loont het de moeite om te onderzoeken of quaggamossels de waterkwaliteit en de ecologie in de Sloterplas kunnen verbeteren. Ga naar de projectpagina via een klik op de foto.


Voorblad O&I-jaarverslag 215

Jaarverslag

Waternet heeft een onderzoeks- en innovatieprogramma om haar bedrijfsvoering CO2-neutraal, klimaatbestendig (duurzaam) en, samen met haar omgeving (dienstverlenend), smart (doelmatig) te maken.

Ben je benieuwd wat onderzoek en innovatie doen bij Waternet? Lees dan ons jaarverslag nieuwe stijl. Anders dan andere jaren zet het een geselecteerd aantal projecten in de schijnwerpers met tekst, foto’s en filmpjes.

Klik op de foto hiernaast voor het resultaat.

 

Twitter Facebook Linkedin